Събития

Общо отчетно-изборно събрание - 2021

ПОКАНА

Управителният съвет на Фенклуб "Червени войводи - Сливен" на основание на чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква Общо отчетно-изборно събрание на 12.12.2021 год. от 17.00 часа в Клуба ни на адрес ул. Елисавета Багряна" 1 при следният дневен ред :

1. Отчет за изминалият период, докладчик Юрий Велчев Стоянов

2. Финансов отчет за приходи и разходи на клуба, докладчик Станислав Стоянов Стамов

3. Избор на Предеседател и Управителен съвет

4. План за работа за 2022 год.

5. Прекратяван на членство в Клуба

6. Приемане на нови членове в Клуба

7. Разни

Поканват се всички членове лично или чрез упълномощени представители да присъстват на Общото събрание.

При липса на кворум на основание чл. 27. ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същият ден час по-късно, на същото ммясто и при същият дневен ред.

 

Подкрепа за ВК ЦСКА

Подкрепа за ВК ЦСКА

На 2 април представители на двата сливенски фен-клуба на ЦСКА - Червени войводи и Red Hearts се събраха заедно в подкрепа и търсене на справедливост за волейболния клуб ЦСКА, а също и твърдо против лицемерието, двойния аршин и геноцида, който се извършва последователно срещу всички отбори на любимия червен гранд! Само ЦСКА!

Общо отчетно-изборно събрание 2020

Управителният съвет на „КЛУБ ЧЕРВЕНИ ВОЙВОДИ – СЛИВЕН“ на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ свиква Общо отчетно-изборно събрание на 03.12.2020 г. в 19.00 ч. Клуба, гр.Сливен, ул. Ел. Багряна 1.

Общо отчетно-изборно събрание

Управителният съвет на „КЛУБ ЧЕРВЕНИ ВОЙВОДИ – СЛИВЕН“ на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ свиква Общо отчетно-изборно събрание на 04.12.2019 г. в 19.00 ч. ресторант”Терасата”, гр.Сливен, кв.”Младост" при следния дневен ред : 1.Отчет за изминалия период. докладчик - Щерю Костов Атанасов – председател на УС 2. Финансов отчет за приходи и разходи на клуба. докладчик –Станислав Стоянов Стамов - касиер 3. Избор на Председател и Управителен съвет. 4. План за работа през 2020 г. 5. Прекратяване на членство в клуба. 6. Приемане на нови членове на клуба. 7. Разни. Поканват се всички членове лично или чрез упълномощени представители да присъстват на Общото събрание. При липса на кворум на основание чл.27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред.

Председател на Управителния съвет: (Щерю Атанасов)

ДЕН РОЖДЕН

ДЕН РОЖДЕН

Скъпи, армейки и армейци 

Днес фен клуб ЧЕРВЕНИ ВОЙВОДИ Сливен празнува своя 16 РОЖДЕН ДЕН. 

Легендата Паро Никодимов

Легендата Паро Никодимов

Аспарух Никодимов ще представи автобиографичната си книга „Паро Никодимов – С ЦСКА в сърцето“ на 08.02.2019г .от 17:30 ч. в гр.Сливен по случай рождения ден на Фен Клуб „Червени Войводи“,след което ще е и официален гост на самото събитие – 16г от създаването му!!! Представянето ще се състои в ресторант „Орешака“.

РОЖДЕН ДЕН

РОЖДЕН ДЕН

Време е да празнуваме армейки и армейци. Фен Клуб "Червени войводи" става на 16.

 

Дарение за възрастни хора

Дарение за възрастни хора

Здравейте армейци,

Още веднъж искам да ви помоля да отворите своите големи червени сърца, за да помогнем на Никол от нашия фен-клуб в стремежа да осигури една по-топла Коледа за пенсионерите с малко средства в нашия град.

Промяна на дата Отчетно-Изборно Събрание 2019

Както винаги ако промениш нещо веднъж има огромен шанс това да се случи и втори път... Получи се объркване по независищи от нас причини с датата за ресторанта, поради тази причина се налага да сменим още веднъж датата както следва:

Отчетно-изборно събрание 2019

Поради радващо високия интерес към събранието ни и с голямата надежда, че така огромната част от хората ще могат да го посетят променяме както следва:

Актуално класиране

Областно първество - Сливен 2021/22

отбор п р з т
ФК Червени войводи (Сливен) 8 0 1 24
Аполон (кв.Речица, Сливен) 7 1 0 22
ФК Кортен 2012 (Кортен) 7 1 1 22
ФК Сливен 2010 5 2 1 17
ФК Самуил (Самуилово) 4 0 5 12
ФК Балкан (Твърдица) 3 2 3 11
ФК Сините камъни 2013 (Сливен) 3 1 4 10
ФК Левски Младово 2018 (Младово) 3 1 4 10
ФК “Ботев – Кермен” - Кермен 2 2 5 8
ФК Тунджа 2009 (Мечкарево) 2 1 5 7
ФК Паланките (Бяла Паланка) 1 1 7 4
ФК Буря (Градско) 0 0 9 0