Събития

Общо отчетно-изборно събрание - 2021

ПОКАНА

Управителният съвет на Фенклуб "Червени войводи - Сливен" на основание на чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква Общо отчетно-изборно събрание на 12.12.2021 год. от 17.00 часа в Клуба ни на адрес ул. Елисавета Багряна" 1 при следният дневен ред :

1. Отчет за изминалият период, докладчик Юрий Велчев Стоянов

2. Финансов отчет за приходи и разходи на клуба, докладчик Станислав Стоянов Стамов

3. Избор на Предеседател и Управителен съвет

4. План за работа за 2022 год.

5. Прекратяван на членство в Клуба

6. Приемане на нови членове в Клуба

7. Разни

Поканват се всички членове лично или чрез упълномощени представители да присъстват на Общото събрание.

При липса на кворум на основание чл. 27. ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същият ден час по-късно, на същото ммясто и при същият дневен ред.

 

Управителният съвет на Фенклуб "Червени войводи - Сливен"  на основание на чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква Общо отчетно-изборно събрание на 12.12.2021 год. от 17.00 часа в Клуба ни на ул. "Елисавета Багряна" 1 при следният дневен ред:

1. Отчет за изминалият период, докладчик Юрий Велчев Стоянов

2. Финансов отчет за приходи и разходи на клуба, докладчик Станислав Стоянов Стамов

3. Избор на Председател и Управителен съвет

4. План за работа за 2022 год.

5. Прекратяване на членство в Клуба

6. Приемане на нови членове в Клуба

7. Разни

Поканват се всички членове лично или чрез упъномощени представители да присъстват на Общото събрание.

При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същият ден един час по-късно, на същото място и при същият дневен ред.

Председател на Управителният съвет :       Щерьо Атанасов

Актуално класиране

Областно първество - Сливен 2021/22

отбор п р з т
ФК Червени войводи (Сливен) 8 0 1 24
Аполон (кв.Речица, Сливен) 7 1 0 22
ФК Кортен 2012 (Кортен) 7 1 1 22
ФК Сливен 2010 5 2 1 17
ФК Самуил (Самуилово) 4 0 5 12
ФК Балкан (Твърдица) 3 2 3 11
ФК Сините камъни 2013 (Сливен) 3 1 4 10
ФК Левски Младово 2018 (Младово) 3 1 4 10
ФК “Ботев – Кермен” - Кермен 2 2 5 8
ФК Тунджа 2009 (Мечкарево) 2 1 5 7
ФК Паланките (Бяла Паланка) 1 1 7 4
ФК Буря (Градско) 0 0 9 0